Arbetsledning

Behöver Ni hjälp av en sakkunnig för att få Ert projekt förverkligat? Vi kan stå till tjänst som ansvarig arbetsledare. Som arbetsledare övervakar vi Era intressen i Ert projekt samt ser till att allting görs enligt uppgjord planering och övriga handlingar.