Byggnadsplanering

Det är ingen skillnad om man bygger stort eller litet, det som är av största betydelse är att ha en bra planering från början av sitt projekt. Med hjälp av vår erfarenhet kan vi få Era idéer och drömmar att bli verklighet. Vi gör bygglovsritningar och hjälper till med övriga handlingar som krävs vid ansökan om bygglov. Vi står även gärna till tjänst som ansvarig arbetsledare på Ert byggnadsprojekt.