Konstruktionsplanering

Med vår mångåriga erfarenhet av konstruktionsplanering planerar vi fungerande konstruktioner som uppfyller de krav som normerna ställer. Vi har kompetens att planera allt från grundkonstruktioner och bärande stommar till funktionsdugliga konstruktionstyper till mer eller mindre krävande byggnader. I kombination med detta försöker vi ge våra kunder så kostnadseffektiva lösningar som möjligt.