Projektledning

Som projektledare är vi med under hela Ert byggnadsprojekt, allt ifrån planeringsfas och upphandling till byggtid och ibruktagande av färdig byggnad. Vi är en oberoende projektledare som leder byggnadsprojektet, så att vår kund lugnt skall kunna luta sig tillbaka.